Adresa

Pokornoga 6, 10000 Zagreb

Telefon

01/ 2330 841
098 99 000 84

E-mail

ordinacija.pavelic@gmail.com